For Dog - Thức ăn ướt & pate

 Combo Pate chó Monge 48 hộp Combo Pate chó Monge 48 hộp
1,296,000₫
 Pate Chó Miglior Cane 400g Pate Chó Miglior Cane 400g
52,000₫
 Pate Monge Chó Tuna 100g Pate Monge Chó Tuna 100g
29,000₫
 Pate Monge Chó Chicken 100g Pate Monge Chó Chicken 100g
29,000₫
 Pate Monge Chó Duck 100g Pate Monge Chó Duck 100g
29,000₫
 Pate Monge Chó Lamb & Apple 100g Pate Monge Chó Lamb & Apple 100g
29,000₫
 Pate Monge Chó Lamb 100g Pate Monge Chó Lamb 100g
29,000₫
 Pate Monge Chó Pork & Pineapple 100g Pate Monge Chó Pork & Pineapple 100g
29,000₫
 Pate Monge Chó Pork 100g Pate Monge Chó Pork 100g
29,000₫
 Pate Monge Chó Salmon & Pear 100g Pate Monge Chó Salmon & Pear 100g
29,000₫
 Pate Monge Chó Salmon 100g Pate Monge Chó Salmon 100g
29,000₫
 Pate Monge Chó Turkey 100g Pate Monge Chó Turkey 100g
29,000₫
 Pate Monge Chó Cod Fish 100g Pate Monge Chó Cod Fish 100g
29,000₫
 Pate Monge Chó Duck & Orange 100g Pate Monge Chó Duck & Orange 100g
29,000₫